• • Zondag 16 April is de uitwedstrijd tegen
  AVV op Terschelling.
  • Net al voorgaande jaren is het de
  bedoeling dat we weer een Busreis
  organiseren naar de uitwedstrijd op
  Terschelling.
  • Opgave kan bij :
  • Wieger Minkes 0629489233
  • Han Taekema 0652406861
  • Of via de  QR- Code in onderstaande link.

  avv-wispolia busreis