OP MAANDAG 13 NOVEMBER 2017 om 20.00 uur
IN HET DORPSHUIS

DE AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 29-03-2017
  4. Jaarverslag
  5. Financieel verslag 2016 – 2017 en Begroting 2017 -2108
  6. Verslag kascommissie
  7. Vacatures bestuur: Er is een vacature voor de functie van voorzitter en secretaris. Kandidaat voor voorzitter: Jasper de Beer. Kandidaat voor secretariaat: Wikje Galema.  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Jullie aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld !
Met sportieve groet,
De Werkgroep van SV Wispolia
(s.v.wispolia@gmail.com)

Reacties zijn gesloten.