UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA OP WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019

VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA

OP WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 om 20.00 uur

IN HET DORPSHUIS

DE AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 19 november 2018
  4. Jaarverslag 2018 – 2019
  5. Jaarverslagen van afdelingen
  6. Financieel verslag 2018 – 2019 en Begroting 2019 -2020
  7. Verslag kascommissie
  8. Bestuursverkiezing: Jasper de Beer is, volgens rooster, aftredend en heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De jaarverslagen liggen vooraf aan de vergadering ter inzage.

Jullie aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld!

Met sportieve groet,

Het bestuur van SV Wispolia

(s.v.wispolia@gmail.com)

Reacties zijn gesloten.