In gezamenlijk overleg met Stichting Us Doarpshûs is besloten ALLE activiteiten in en rondom het dorpshuis tot en met 31 maart af te gelasten. Met andere woorden: geen NL-doet, geen trainingen en het dorpshuis zal in deze periode gesloten zijn, met uitzondering van de praktijk van fysiotherapeut Wim Bruins Slot. Een en ander is met onmiddellijke ingang van kracht.

Reacties zijn gesloten.