De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 10 oktober a.s. in Us Doarpshûs. Aanvang 20.00 uur.

Leden en andere genodigden krijgen middels het vergadernummer van clubblad ‘t Bledsje de uitnodiging voor deze vergadering.

Reacties zijn gesloten.