• Hulp Gevraagd !! Zaterdag 4 houden wij onze droge worst actie, wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de worsten aan de man willen brengen.

    Als je wilt helpen dan graag je opgave via de voetbal.nl app of via de mail op jeugd@vvwispolia.nl of telefonisch bij Han op 0652406861. bij de start 0m 9.30 wordt er voor een kopje koffie gezorgd en krijgen jullie de routes toebedeeld.

    Er zal dit keer ook d.m.v. QR codes ook een digitale mogelijkheid zijn.