Het clubblad van de voetbalvereniging Wispolia heet ‘t Blêdsje.

Redactie ‘t Blêdsje
Marcus Minkes – Redactielid
vacature(s)
Anja Minkes – Distributie

Clubblad ‘t Bledsje verschijnt in eigenlijke vorm verschijnt nog slechts twee keer per jaar; medio mei (met hierin verwerkt alles aangaande de familiedag welke in het laatste weekend van mei wordt gehouden) en rond de Kerst (met hierin verwerkt het programma van het nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi). Eind september verschijnt een specifiek VERGADERNUMMER voor de jaarlijkse ledenvergadering.