• Corona richtlijnen VV Wispolia tot en met 4 december 2021

  De volgende richtlijnen zijn gebaseerd op de regels van RIVM, KNVB en NOC/NSF.

  We vragen elk lid en elke bezoeker van VV Wispolia de volgende richtlijnen aan te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een veilige manier van het voetbal kunnen blijven genieten.

  Publiek is niet toegestaan om de wedstrijden bij te wonen.

  Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine/dorpshuis) een CTB getoond moet worden vanaf 18 jaar.

  Voor sporters vanaf 18 jaar die geen CTB kunnen tonen wordt er gevraagd om buiten of thuis om te kleden. Zowel voor de trainingen als op de wedstrijd dagen.

  Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

  Bij de jeugdwedstrijden is de kantine alleen toegankelijk voor leiders/coaches, spelers, scheidsrechters en rij-ouders .

  Bij senioren wedstrijden is de kantine alleen toegankelijk voor leiders/coaches, spelers, scheidsrechters die hun wedstrijd op het sportpark spelen op die dag, verder is de kantine gesloten.

  Verder gelden de volgende basis regels:

  · heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  · ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  · vermijd drukte;

  · was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;

  · hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  · vermijd het aanraken van je gezicht;

  · schud geen handen.

   

  Bestuur VV Wispolia