• Club van 100

 • Fam. M. Minkes   Alde Foekje  
  De heer J. Oppersma Johannes & Ineke  
  Fam. B. Smit   Bernard Smit  
  Fam. G. de Vries   Gjalt & Anneke  
  Fam. Bijstra   Siep Bijstra  
  Jitske Vlietstra   L.O.S.    
  Stichting "Us Doarpshûs" "Us Doarpshûs"  
  Fam. R. Veenstra   Sierd    
  Fam. M. Vlietstra   Bolke    
  De heer R. de Jong    Richard de Jong  
  Fam. A. Post   De Postboys  
  Fam. E. Koning   van t Earrebarredoarp
  Bigmans     Bigmans    
  Fam. H. Tolsma   Amslot    
  Fam. L.J. Mulder   Luut Mulder  
  De heer J. Veenstra   Jappie Veenstra  
  De heer J. Postma   Ine en Jelte  
  Fam. K. Rinsma   Nr. 11    
  Fam. M. van Etten   M. van Etten Krantendistributie's
  De heer M. Brouwer "Kolderfean"  
  Fam. W. Vlietstra   Willem    
  Obe Brandsma/E. Feijen Tacoyo    
  Fam. H. de Vries   nog niet bekend  
  Fam. R. van Moorsel R. van Moorsel  
  Fam. T. Bruinsma   Bruinsma Engineering
  Fam. H. Taekema   Triple T    
  De heer J. van der Bij nog niet bekend  
  H van Zwol   nog niet bekend  
  De heer A. Moll   Anton Moll  
  Fam. S. Tenge   Sije Tenge  
  De heer E. Dam   Evert Dam   
  De heer J. van der Veldt Kyoga steunt Uganda
  M. van Noordenburg   Matthijs van Noordenburg
  Fam. H. de Boer   De Boerkes  
  Adminstratiekantoor Peter Jongsma Skeanpaed 4  
  De heer K. Bethlehem      
  Metaalbehandeling G'Dijk Metaalbehandeling Gorredijk
  Henk Rozenberg   Wiven fan de tredde helte
  Symen en Saapke Algra      
  Piet Minkes   M4 klavertje  
  Bauke Vlietsra