Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering van v.v Wispolia zal worden gehouden op maandag 5 oktober a.s. Aanvang 20.30 uur Notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag 2019-2020 worden binnenkort op deze site geplaatst … Lees verder →


Geen Voetbal

ALLE voetbalcompetities van de KNVB zijn sowieso tot 1 juni a.s. stilgelegd. Het heeft er alle schijn van, dat de bal dit seizoen helemaal niet meer gaat rollen. De komende tijd zal duidelijk worden welke definitieve besluiten de KNVB ten opzichte van de (amateur)competities gaat nemen. Via deze website zullen we trachten u regelmatig op de hoogte te houden … Lees verder →


HELAAS…….

In het verlengde van de laatst genomen regeringsbesluiten is besloten de jaarlijkse familiedag, welke gehouden zou worden op de laatste zaterdag in mei, NIET door te laten gaan; ook de afsluitende barbeque komt te vervallen. Voorts heeft het bestuur van de afdeling voetbal besloten ook GEEN jaarlijkse bliksemloterij te houden. De vrijwilligersavond in juni komt eveneens te vervallen … Lees verder →


Geen activiteiten

In gezamenlijk overleg met Stichting Us Doarpshûs is besloten ALLE activiteiten in en rondom het dorpshuis tot en met 31 maart af te gelasten. Met andere woorden: geen NL-doet, geen trainingen en het dorpshuis zal in deze periode gesloten zijn, met uitzondering van de praktijk van fysiotherapeut Wim Bruins Slot. Een en ander is met onmiddellijke ingang van kracht. … Lees verder →


Afgelast De voor zondag a.s. geplande wedstrijd Wispolia 1 – AVV 1 gaat NIET door . Vanwege de verwachte slechte weersonstandigheden zijn alle afvaarten van en naar Terschelling geschrapt. … Lees verder →


Nieuwjaarstoernooi

Op zaterdag 4 januari 2020 wordt weer het jaarlijkse nieuwjaarszaalvoetbaltoernooigehouden in Us Doarpshûs. Alle jeugdleden en senioren (deze via opgave) zullen hier aan deelnemen. Binnenkort krijgen de deelnemers een uitgave van clubblad ” it Bledsje” een programma van deze dag … Lees verder →


Uitwedstrijd A.V.V.

Voor zondag 22 december a.s. staat voor Wispolia 1 de uitwedstrijd tegen het terschellinger AVV gepland. We willen de trouwe supportersschare in de gelegenheid stellen deze wedstrijd mee te maken. Boot- en reiskosten op het eiland zijn uiteraard voor eigen rekening. Opgave voor deze voetbalreis bij Wieger Minkes 06 29 48 92 33 … Lees verder →


Algemene ledenvergadering 2019

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA OP WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA OP WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 om 20.00 uur IN HET DORPSHUIS DE AGENDA: OpeningMededelingenVerslag van de vorige ledenvergadering d.d. 19 november 2018Jaarverslag 2018 – 2019Jaarverslagen van afdelingenFinancieel verslag 2018 – 2019 en Begroting 2019 -2020Verslag kascommissieBestuursverkiezing: Jasper de Beer is, volgens rooster, aftredend en … Lees verder →