• SV WISPOLIA:

  Badmintonclub Terwispel (B.C.T.)

  Gymnastiekvereniging UDA

  Voetbalvereniging Wispolia

  Tennisclub de Wispel

   

  UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

  VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA

  OP WOENSDAG 13 oktober 2021 om 20.00 uur

  IN HET DORPSHUIS

  DE AGENDA:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 13 november 2019

  4. Jaarverslag 2019 - 2021

  5. Jaarverslagen van afdelingen

  6. Financieel verslag 2019 – 2021 en Begroting 2021 -2022

  7. Verslag kascommissie

  8. Bestuursverkiezing: Wikje Galema is, volgens rooster, aftredend en heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

  De jaarverslagen liggen vooraf aan de vergadering ter inzage.

  Jullie aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.

   

  Met sportieve groet,

   

   

  Het bestuur van SV Wispolia