De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de sportvereniging Wispolia zal worden  gehouden op MAANDAG 19 november a.s. Aanvang 20.00 uur

UITNODIGING VOOR DE  ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN SPORTVERENIGING WISPOLIA

OP MAANDAG 19 NOVEMBER 2018 om 20.00 uur

IN HET DORPSHUIS

 

DE AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  • Renovatie sportcomplex
  1. Verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 13-11-2017
  2. Jaarverslag
  3. Financieel verslag 2017 – 2018
  4. Verslag kascommissie
  5. Bestuursverkiezing: Jelle Hof is aftredend als penningmeester en gaat het bestuur verlaten. Kandidaat voor het penningmeesterschap is Peter Jongsma.  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

Jullie aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld !

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van SV Wispolia

(s.v.wispolia@gmail.com)

 

KIJK VERDER ONDER ‘”PAGINA’S ” VOOR DE VERGADERSTUKKEN

Reacties zijn gesloten.