5 oktober 2020.

Aanvang 20.30 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Update SJO WTTC jeugd en dames
 7. Vacatures
 8. Bestuursverkiezing
  Periodiek aftredend:

  Marcus Minkes       
  (niet herkiesbaar)

Kandidaat :

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot vier dagen voor de vergadering opgeven bij het Dagelijks Bestuur

9. Rondvraag
10. Sluiting.

Notulen Ledenvergadering  v.v. Wispolia

Maandag 21 oktober 2019

Opening

Het is al acht uur geweest als voorzitter Han Taekema de jaarlijkse ledenvergadering opent en maar liefst 13(!) aanwezigen welkom kan heten. Daarnaast is er een bericht van verhindering gekomen van de volgende personen: Peter Jongsma, Anja Minkes, Arjen Post, Evert Dam, Wikje Galema, Rienk Taekema, Leentje Idzerda en André Idzerda.

Han zegt het bijzonder jammer te vinden, dat de opkomst zo laag is.

Vaststellen agenda

De voorgestelde agenda wordt onveranderd goedgekeurd door de aanwezigen

Mededelingen en ingekomen stukken

 • Voor de kascommissie voor de jaarlijkse ledenvergadering van de SV dient onze afdeling weer een afgevaardigde  te leveren. Jos van der Veldt en Udo Dijkstra zijn bereidt deze taak op zich te nemen. Han zal beide namen doorgeven aan de penningmeester van de SV
 • De nieuwe wedstrijdtenues van JO12-1( gesponsord door ANTEA-group) zijn inmiddels binnen; het tenue is echter nog niet compleet, want de broekjes blijken niet te zijn geleverd.
 • De VETON trainingsapp wordt inmiddels al gebruikt door Jan Sietse de Boer; meerder trainers hebben al aangegeven de app ook wel te willen gebruiken. Han zal weer actie ondernemen dat een en ander zo spoedig mogelijk geregeld wordt.
 • De SV heeft een sportlink-pakket aangeschaft. Hier kan o.a. de ledenadministratie mee gedaan worden, maar d.m.v. dit pakket kunnen ook de competitiestanden en uitslagen getoond worden op de daarvoor bestemde TV in de kantine.
 • Wedstrijdbalsponsoren zijn welkom als deze zich bij ons aanmelden. De sponsorcommissie zal voorlopig geen energie steken in de werving van dergelijke sponsoren
 • Het entreehokje is door vandalen danig vernield; met name de gelaagde ruiten moesten het ontgelden. De daders hebben zich inmiddels gemeld en zullen voor de reparatiekosten opdraaien.
 • Van de erven van oud-lid Sietse van Zwol heeft onze vereniging een schenking van € 1500,- mogen ontvangen
 • Voor de uitnodiging van deze jaarvergadering is, zoals al jaren gebruikelijk is, een vergadernummer verschenen. Met ingang van volgend jaar zal het vergadernummer en de uitnodiging voor de vergadering digitaal gaan verschijnen.

Notulen vorige ledenvergadering

Geen van de aanwezigen had op-, dan welaanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. Voorzitter Han dankt de secretaris voor het gedane werk.

Jaarverslag secretaris

Ook op dit geschreven werk van de secretaris hadden de aanwezigen geen op-, of aanmerkingen.

Up-date SJO WTTC

Han geeft Jos van der Veldt (bestuurslid van WTTC) het woord om de vergadering op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van WTTC.

 • Begin januari wordt al begonnen met het maken van de teamindelingen voor het volgende seizoen. Vele wijzigingen, opzeggingen, etc. zorgen erevoor dat deze indelingen in september (!) nog niet  helemaal definitief zijn; kortom een heidens karwei
 • Hetzelfde geldt voor de leiders/sters en trainers/sters
 • Het WTTC-bestuur wil graag een bepaalde zelfstandigheid; een en ander is begin oktober al besproken met de drie betrokken clubs
 • Voorts wil men graag een eigen budget voor eventuele kampioenschappen (€ 50,- per team)
 • Sponsorbeleid.
 • Geen regionale sponsoren. Wel ”landelijke”
 • Eén grote sponsor voor alle teams is echter wel bespreekbaar
 • Er waren problemen rond de MO17 met betrekking tot de bezetting. Sommige meiden kunnen namelijk al naar de dames. Afgesproken is, dat het MO17-elftal nog één seizoen bijeen blijft. Met ingang van volgend seizoen zal de lijn van de KNVB gevolgd worden (meisjes zo lang mogelijk samen met de jongens te laten voetballen)
 • Er zullen per team een viertal trainingspakken voor de wisselspelers aangeschaft worden. Keeperhandschoenen zullen ook in het “teampakket” komen
 • In de toekomst zullen er geen rugnummers meer op de aan te schaffen WTTC-shirts komen.

Jan Sietse de Boer: JO19-2 is opgedeeld over senioren en JO19-1. Nu zijn er echter weer spelers die denken dat ze zelf kunnen bepalen waarin ze willen spelen.

Han: Chris van Moorsel heeft meteen na de herindeling aangegeven niet in het JO19-1 elftal te willen spelen. Ronny (hoofdtrainer) heeft echter te kennen gegeven dat hij Chris graag bij de selectie wil betrekken. Ook voor Lieuwe Zijlstra zal getracht worden iets te regelen (naar JO19-1). WTTC-bestuurslid Theun Bruinsma is druk doende  om alles tot een ieders tevredenheid op te lossen.

Al met al een lastig iets; een en ander mag zeker geen vrijbrief worden voor de rest van de jeugdspelers.

Er is afgesproken, dat er in april al een inventarisatie zal worden gemaakt wie van de jeugdspelers doorgaat, gaat stoppen, dan wel overgaat naar de senioren. Daarna zal er een concept-indeling worden gemaakt.

Manja Nieuwland: Is er al een trainer voor de JO12 op de maandagavond?

Han: Nog niets definitiefs  van bekend; wel hebben we een aantal ijzers in het vuur.

Manja: Is er al een keepertrainer?

Han: Is er ook nog niet

Manja: Samen trainen met bijvoorbeeld JO11, zodat ze 8×8 kunnen spelen op de training?

Udo Dijkstra: Dan kunnen ze de trainer na de training wel opvegen….Twee trainers op zo’n groep is een absolute vereiste om die groep in de touwen te houden.

Bestuursverkiezing

Theun Bruinsma is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft André Idzerda als kandidaat bereidt gevonden de opengevallen plaats in te nemen. Jos van der Veldt stopt aan het eind van dit seizoen.

Ronald van der Ley gaat gaandeweg dit seizoen wedstrijdzaken overnemen van Marcus, die bij de volgende ledenvergadering in 2020 gaat stoppen. Voor het “gewone” secretariaat wordt nog iemand (M/V) gezocht.

Han vraagt en krijgt van de vergadering mandaat om een voor die functie een bekwaam iemand aan te stellen.

Vacatures

Han somt een aantal vacatures op, waarvoor we nog geschikte personen zoeken:

 • Secretaris
 • Algemeen bestuurslid
 • Verenigingsscheidsrechters

Henk de Boer: Jacob van Dam?

            Han: Is al benaderd; zou met z’n vrouw overleggen, maar maakt bovendien momenteel een ietwat moeilijke periode door

Voorts hebben Minne de Vries en ter Schuur sr. Aangegeven wel eens een wedstrijd te willen fluiten.

 • Schoonmakers/sters. Eens per week de (buiten) kleedkamers schoonmaken (eventueel samen) met Anja

Zaterdag/Zondagvoetbal

Het bestuur verzoekt een ieder hier zijn gedachten eens over te laten gaan. Er is een enquetteformulier opgesteld. Gezien de opkomst bij deze vergadering is het moeilijk hier nu al een beleid voor op te stellen. Niettemin is de voorzitter nieuwsgierig naar de mening van de aanwezigen.

Siep Bijstra: Ik ben tegen

Henk de Boer: Volgend jaar weer eens over beginnen; iedereen heeft kunnen reageren naar aanleiding van dit agendapunt. Blijkbaar leeft het nu (nog) niet in Terwispel

De vergadering is grotendeels van mening dat onze vereniging mooi op de zondag moet blijven.

            Han: We zetten een en ander voorlopig op een laag pitje tot we andere geluiden horen

Rondvraag

Siep Bijstra:

            Is er al een nieuwe clubvlag?  Nog nooit iets van gehoord.

Han:

            We hebben ondanks veel telefonisch- en mailverkeer nog nooit iets van de fa

Zandstra gehoord.

Siep Bijstra:

            Snap er niets van; ik heb nooit problemen met Zandstra. Dit duurt mij veel te lang

Han:

            Ik ga morgen weer contact met hen opnemen, maar dan geef ik meteen aan, dat dit de laatste kans is

Siep:

            Hoe zit het nu precies met de verdeling van de trainingsavonden en trainingstijden  van WTTC?

Jos van der Veldt:

            Ik zal een en ander nakijken

Siep:

            Hoe zit het nou met Dames 2? Wordt vaak afgelast. Het kan niet zo zijn dat elke wedstrijd op de woensdagavond in Terwispel ingehaald gaat worden, want dan traint het derde elftal.

Siep:

De communicatie met MUITA verloopt de laatste tijd bijzonder stroef

Marcus:

            Klopt, lopen wij ook tegen aan

Siep:

            Ik heb nu ergens anders trainingsballen besteld, omdat MUTA niet reageerd

Jos:

            Is van der Hoef een optie? Geef mij het type bal maar even aan, dan wil ik wel een prijsopgave vragen. We moeten tenslotte ook aandacht aan onze regionale leveranciers schenken.

Siep:

            Soms veel kattenstront op het veld. Iemand die een oplossing weet, graag melden.

Jan Sietse de Boer:

            Omroepen voor de wedstrijd van het 1e; kan dit weer?

Han:

            We nemen het mee

Ilse Koetsier:

            Kan het electronische scorebord ook gebruikt worden bij jeugdwedstrijden van WTTC in het voorjaar?

Wieger Minkes:

            Geen probleem; al geven we de afstandsbediening niet aan een ieder mee

Sluiting

Verder komt er niets uit de vergadering. Han kan vervolgens de vergadering sluiten nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor de inbreng, maar bovenal voor hun komst naar de vergadering.

Jaarverslag v.v. Wispolia

Seizoen 2019-2020

Een jaarverslag van een, naar wat gaandeweg in het seizoen zou blijken, een verkort voetbalseizoen. Vanwege een coronapandemie werden alle competities medio de maand maart door de KNVB stopgezet. Het jaarlijkse zomeronderhoud aan de velden kon maanden eerder van start gaan, want één ding was wel zeker in maart: de competitie zou zeker niet hervat worden in dit seizoen. Van promotie en degradatie was geen sprake.

De jaarlijkse (gedrukte) informatiegids bleef ook dit seizoen achterwege; de nodige informatie rond de vereniging en de diverse teams kun men gewaar worden op de website www.vvwispolia.nl. Een overzicht van de teams die aanvankelijk voor dit seizoen waren ingeschreven:

Onder de naam van Wispolia:      JO9     (na de winterstop JO8)

                                                           JO11

                                                           En de gebruikelijke drie seniorenelftallen

On de vlag van SJO WTTC:          JO12 -1 en JO12-2

                                                           JO13-1

                                                           JO15-2 en JO15-1

                                                           JO17-1

                                                           JO19-2 en JO19-1

                                                           MO17-1

                                                           VR3 (zevental), VR30+ (zevental), VR2 en VR1

Het inschrijven van een tweede JO19 elftal werd door onze vereniging van meet af aan met de nodige scepsis bekeken. Na welgeteld één bekerwedstrijd bleek dat het JO19-2 elftal toch niet te handhaven was  en werd alsnog uit de strijd teruggetrokken.

Van de resultaten van de diverse teams in de najaarsreeksen een overzicht:

Van de resultaten van de jongste voetbaljeugd (waaronder “onze” JO9 ook ressorteert, wordt door de KNVB sinds vorig seizoen geen standen meer bijgehouden. Wispolia JO11 wist nog net van de laatste plaats gevrijwaard te blijven (11e).

In de najaarsreeksen bleken de dames van VR30+ wederom te sterk voor de concurrentie in hun klasse en kon het zoveelste kampioenschap bijgeschreven worden. SJO WTTC JO12-1 en JO13-1 grepen net naast het kampioenschap; een fraaie tweede plaats was hun deel.

JO12-2 eindigde op een keurige vierde plaats, evenals JO15-2. JO 15-1 was een klasse  hoger ingedeeld en men wist niet verder dan een 10e plaats te komen.

JO17-1  en JO19-1 eindigden op een plaats onderin de middenmoot, respectievelijk 8e en 9e.

Het meisjes MO17-1 elftal eindigde ook op een 8e plaats. Het nieuwe VR3 zevental wist op een 4e plaats te eindigen.

In de reguliere competitie  bezetten VR2, op het moment dat de competities werden stopgezet, een 9e plaats. VR1 daarentegen streed weer meen in de top van de derde klasse; een fraaie tweede plaats achter het ongenaakbare FC Bergum zou het hoogst haalbare blijken.

Wispolia 3, dat het afgelopen seizoen een viertal deeltijdleiders in de personen van Henk Rozenberg, Henk de Boer, Roelof de Boer en Tjibbe de Jong had, had na 13 gespeelde wedstrijden evenzoveel punten bijeen gespeeld en reikte tot een 10e plaats.

Wispolia 2, met leiders Evert Dam en Siep Bijstra jr., speelde ook 13 wedstrijden en bezette met 18 punten een 6e plaats. Wispolia 1 had na 15 gespeelde wedstrijden een puntentotaal van 13. Memorabel in dit afgelopen seizoen waren voor het eerste niet alleen de uitzege op het terschellinger AVV, waarbij men vergezeld werd met maar liefst een busvol(!) supporters; ook de klinkende 16-0 (!!) zege op het in de 5e klasse debuterende VSV ’31 van Vlieland zal niet gauw vergeten worden.

Het werven van kaderleden bij met name WTTC blijkt elk jaar weer een probleem; gelukkig is men van Wispolia-zijde vooralsnog wel bereid een functie te vervullen. Zo is oud-lid en Lid van Verdienste Wietze Klijnstra ookweer tot het jeugdtrainerskorps toegetreden en is het aantal verenigingsscheidsrechters ook uitgebreid met Nick Hofstee, Gjalt Koning, Chris van Moorsel en Marco Verloop. Aanvankelijk zou ook Jacob van Dam de fluit weer ter hand nemen, maar maar om persoonlijke redenen heeft hij te kennen gegeven dit vooralsnog nog even uit te stellen.

Bij de jaarlijkse ledenvergadering komen slechts een 13-tal namen op de presentielijst te staan; een uiterst lage opkomst dus. Bij het agendapunt bestuursverkiezing is Theun Bruinsma (WTTC-zaken) aftredend en niet herkiesbaar

Een positieve zaak is zeker wel, dat André Idzerda de functie van voorzitter van het WTTC-bestuur op zich heeft genomen; André zal dan ook regelmatig bij de bestuursvergaderingen van Wispolia aanschuiven, zodoende worden de lijnen tussen Wispolia en WTTC zo kort mogelijk gehouden.

Voorzitter Han Taekema krijgt van de vergadering mandaat voor het zoeken en hopelijk vinden van een kandidaat voor het reguliere secretariaat.

Gaandeweg het seizoen is Ronald van der Ley meer en meer mee gaan draaien in het wedstrijdsecretariaat. Het ligt in de bedoeling, dat Ronald volgend jaar alle zaken betreffende wedstrijdsecretariaat over gaat nemen van ondergetekende.

Het gebruik van Sportlink gaat behoorlijk uitgebreid worden; zo zal de gehele ledenadministratie van de sportvereniging hier onder gebracht gaan worden. Ook zullen (en hier is al iets van te zien geweest) binnenkort de uitslagen en tussenstanden van alle teams op de TV achter de bar in de kantine van het dorpshuis te zien zijn.

In het kader van het 130-jarig bestaan van de KNVB komt Henk Hoen namens de KNVB langs in het kader van “shirtje ruilen met de KNVB”.  Henk komt een oranje KNVB shirt brengen; hiertegenover verlaat hij onze vereniging met clubshirt van Wispolia.

Het jaarlijkse nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi in de grote zaal van Us Doarpshûs blijkt ook dit jaar weer een gezellige en dus succesvolle dag te zijn.

Helaas hebben we het afgelopen seizoen ook weer eens te maken gekregen met vandalisme. Met name de gelaagde ruiten van het kaartverkoophokje moetsen het deze keer ontgelden. Maar…Leve de moderne tijd….de daders zijn deze keer duidelijk herkenbaar op de bewakingscamera’s van Us Doarpshûs. De schade is dan ook op hen verhaald. Overigens is de opstelling van de camera’s voorts nog zodanig aangepast dat een en ander nog beter in beeld kan worden gebracht.

In het voorjaar wordt de sportvereniging weer ingeloot voor de jaarlijkse jeugdsponsoractie. Vanwege de coronapandemie wordt deze actie ook voortijdig gestopt; de deelnemende clubs krijgen allemaal € 1000,- overgemaakt, waarvan dus ook een deel op het conto van onze afdeling komt.

De jaarlijkse droge worstactie blijkt ook dit jaar weer een groot succes en zal volgend jaar, als de coronaperikelen hopelijk ver achter ons liggen,  zeker een vervolg krijgen.

In de loop van het seizoen kan eindelijk de nieuwe verenigingsvlag gepresenteerd worden. Het oude gele exemplaar is ten langen leste vervangen door een vlag met de huidige clubkleuren.

Vanaf het tweede weekend van maart is sporten vanwege de coronauitbraak dus niet meer mogelijk. Reden voor Us Doarpshûs om de kleedkamers voor de buitensport eens grondig aan te pakken. Mede dankzij vrijwilligers van de afdeling voetbal worden de kleedkamers in de clubkleuren van Wispolia geschilderd; het resultaat mag er zijn!!

Vermeldenswaard is voorts wel, dat de benodigde verf deels gesponsord en geleverd is door de fa Stuy Ankerverven.

Helaas hebben we aan het eind van het seizoen niet op de gebruikelijke en gepaste wijze het seizoen af kunnen sluiten met de vrijwilligers vanwege de reeds tot vervelens toe aangehaalde coronapandemie. Hopelijk mogen we jullie allen in het komende seizoen

weer als vrijwilliger van onze mooie vereniging begroeten.

In welke hoedanigheid dan ook, voor onze vereniging zijn jullie als vrijwilliger onmisbaar!

Marcus Minkes, secretaris                                             Han Taekema, voorzitter