‘t Bledsje

Eén dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan de eindejaarsuitgave van clubblad ‘t Bledsje. In dit nummer o.a. de indeling voor het nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi op zaterdag 4 januari a.s. in Us Doarpshûs.

Reacties zijn gesloten.